• LCI_1

  1 milion 350 tysięcy Lionów w 207 krajach świata

 • LCI_2

  827 milionów dolarów wsparcia dla projektów humanitarnych (od 1968 r.)

 • LCI_3

  415 milionów dolarów przeznaczonych na ratowanie wzroku

 • LCI_4

  120 milionów dzieci poddanych leczeniu i rehabilitacji wzroku

 • LCI_5

  100 milionów dolarów wsparcia dla ofiar kataklizmów (2003 - 2013)

 • LCI_6

  41 milionów dzieci z Afryki zaszczepionych przeciwko odrze (od 2011 r.)

 • LCI_7

  15 milionów drzew zasadzonych na świecie (2011 - 2012)

 • LCI_8

  12 milionów beneficjentów programu Lions Quest - sztuka dojrzewania (od 1986 r.)

 • LCI_9

  8 milionów operacji katarakty w krajach Trzeciego Świata

 • LCI_10

  4 miliony dzieci uczestnikami konkursu Plakat pokoju (od 1993 r.)

 • LCI_11

  150 tysięcy członków klubów LEO - młodych wolontariuszy

 • LCI_12

  ... zmieniamy świat na lepszy

Jesteś tutaj: Home » O Ruchu Lions » Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny Liona

To podstawowy dokument, uchwalony na pierwszej konwencji Lions Clubs International w 1917 roku, wyznaczający sposób zachowania i postępowania Lionów. Przystępując do Ruchu każdy Lion zobowiązuje się przestrzegać tego Kodeksu. Nie stosowanie się do jego zapisów może spowodować utratę członkostwa w ruchu.
 • Udowodnię swoim postępowaniem, że zasługuję na swój sukces.
 • Nie będę czerpać korzyści z niesprawiedliwie osiągniętej przewagi oraz wątpliwego moralnie zachowania.
 • Budując swoją pozycję nie mogę szkodzić innym. Będą lojalny wobec siebie oraz tych, z którymi współpracuję i dla których pracuję.
 • Mając wątpliwości co do uczciwości i słuszności mojego postępowania wobec innych, będę je rozstrzygać na swoją niekorzyść.
 • Przyjaźń będę uważać za wartość samą w sobie, kierując się zasadą, że prawdziwa przyjaźń nie żąda niczego w zamian.
 • Zawsze będę pamiętać o swoich obowiązkach wobec narodu, państwa oraz społeczności, wśród której żyję, poświęcając im lojalnie i dobrowolnie swój czas, pracę i środki.
 • Okażę pomoc i współczucie tym, którzy cierpią, wspierając moralnie i materialnie słabszych i potrzebujących.
 • Będę umiarkowany w krytyce, a hojny w pochwałach – tak by budować, a nie niszczyć.