Zarząd Klubu kadencji 2022/2023

Małgorzata Wilczak-Kalinowska
Prezydent
Anna Sowa
Past Prezydent
Małgorzata Wilczak-Kalinowska
I Wiceprezydent
Margerita Wawryszuk
II Wiceprezydent
Krystyna Nizielska
Sekretarz
Krystyna Milkowska
Skarbnik