OGRODY ZDROWIA otwarte

25 października 2014 roku o godz. 11.00 w Parku Traugutta w Elblągu została otwarta siłownia zewnętrzna dla seniorów. Siłownia powstała w ramach Projektu Ogrody Zdrowia, zrealizowanego przez trzy kluby Lions: LC Elbląg Truso, LC Elbląg oraz LC Aurich Firisia Orientalis.
W uroczystym otwarciu wzięli udział Prezydent Miasta Elbląga Jerzy Wilk, Gubernator Okręgu 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions – Anna Jęsiak-Suchecka, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych Iwona Orężak i Honorowa Obywatelka Miasta Elbląga - Helena Pilejczyk. Nie zabrakło także przedstawicielek z niemieckiego LC Aurich Firisia Orientalis, Lionów z LC Elbląg Truso oraz przedstawicieli wielu instytucji seniorskich.
Spotkanie otworzyła Prezydent LC Elbląg Truso Mirosława Mieszczyńska podkreślając, że po raz pierwszy elbląskim Klubom Lions udało się pozyskać środki na inwestycję z Oak Brook w USA.
- Z pewnością ta siłownia będzie trwałym świadectwem działalności Lionów na rzecz Elblążan. Głównym zamysłem Projektu Ogrody Zdrowia była stymulacja środowisk seniorów, propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej wśród osób starszych, profilaktyka chorób cywilizacyjnych (cukrzyca, chorób serca).  - dodała Mirosława Mieszczyńska.
Siłownia powstała ze środków Lions Club International Foundation z siedzibą w światowej centrali Lionizmu - Oak Brook (USA) oraz środków trzech wymienionych Klubów. W ramach projektu w Parku Traugutta stanęło 12 urządzeń do ćwiczeń dla osób starszych o wartości prawie 73 tys. zł. Siłownia ma służyć mieszkańcom Elbląga, w szczególności seniorom. Inwestycja zostanie przekazana w użytkowanie Uniwersytetowi Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.
Dzisiaj ta gotowa siłownia bardzo cieszy i już widać, że mieszkańcy chętnie tutaj ćwiczą. To nasza największa radość i satysfakcja. Jako pełnomocnik Gubernatora ds. Projektu Ogrody Zdrowia dziękuję wszystkim tym którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu. Jednak przy okazji zakończenia projektu chciałabym szczególnie podziękować kilku osobom, bez których ten projekt pewnie by nie powstał. W szczególności dziękuję koleżance klubowej Barbarze Pisarek za pomysł, koleżankom i kolegom z LC Aurich Frisia Orientalis i LC Elbląg za przychylność dla przedsięwzięcia, Prezydentowi Miasta Elbląga za sprawne wskazanie lokalizacji i przekazanie placu pod budowę siłowni, PDG Katarzynie Gebert za merytoryczne wsparcie na etapie pisania projektu, koleżance klubowej Katarzynie Rudnickiej za pomoc przy realizacji siłowni w Parku Traugutta oraz IPDG Pawłowi J. Cieślińskiemu za przychylność i szybkie działanie w kwestii wysyłki projektu do USA.
Chciałoby się powiedzieć słowami Owidiusza: „Finis coronat opus”. I choć pracy było wiele...radość i satysfakcją są bezcenne.

Dorota Wcisła
Pastprezydent LC Elbląg Truso